لطفاً خودت رو به مردن نزن!!

لطفاً خودت رو به مردن نزن!! شب ها زود بخواب. صبح ها زودتر بیدار شو. نرمش کن. بدو. کم غذا بخور. زیر بارون راه برو.گلوله برفی درست کن. هرچندوقت یکبار نقاشی بکش. در حمام آواز بخوان و کمی آب بازی کن. سفید بپوش. آب نبات چوبی لیس بزن. بستنی قیفی بخور . به کوچکتر ها سلام کن. شعر بخوان . نامه ی کوتاه بنویس. زیر جمله های خوبی که تو کتاب ها هست خط بکش. به دوستهای قدیمیت تلفن بزن. شمال برو . شنا کن. هفت تا سنگ تو آب بنداز و هفت تا آرزو بکن. خواب ببین . شعر بخوان . بدو . چای بخور و برای دیگران چای دم کن. جوراب های رنگی بپوش. مادرت رو بغل کن . مادرت رو ببوس . مادرت رو بو کن. به پدرت احترام بزار و حرفاش رو گوش کن. دنبال بازی کن. اگرنشد وسطی بازی کن . به برگ درخت ها دقت کن به بال پروانه ها دقت کن. قاصدک ها رو بگیر و فوت کن. خواب ببین. از خواب های بد بپر و آب بخور. بسم الله الرحمن الرحیم بگو . به باغ وحش برو. چرخ و فلک سوار شو.پشمک بخور. کوه برو. هرجا خسته شدی یک کم دیگه هم ادامه بده. خواب هات رو تعریف نکن.خواب هات رو بنویس. بقیه در ادامه مطلب:....